null

Happy Birthday Cake Vodka 750

Brand:

$19.98
Gift wrapping:
Options available
Happy Birthday Cake Vodka

Out of stock

Happy Birthday Cake Vodka

Happy Birthday, this Birthday Cake Flavored Vodka, is smooth and flavorful.  A Celebration spirit. For birthdays!

ABV: 35%